Kaynaklar

Kütahya 1413 serisinin ilk kitabı “Hekim Sinan’ın Tedavisi” için kaynaklar aşağıda listelenmiştir.

 • GÖĞÜŞ A.C. 2017, “Bir Çocuk Oyununun Diakronik İncelemesi: Aç Kapıyı Bezirgânbaşı”, Milletlerarası 9. Türk Halk Kültürü Kongresi: Müzik Oyun ve Eğlence, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • GÜLER K. & ERSOY E. 2004, “Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e Armağan”, Edit. İsmet Çetin, Ankara.
 • GÜLER K. 2016, “Germiyan Şiirinde Müzik ve Terapi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 2(4),27 – 42, Afyonkarahisar.
 • KOMİSYON Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 194-19, 2006, Ankara.
 • KOMİSYON Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılına Armağan- Kütahya, Kütahya Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü,1981.
 • KÖPRÜLÜ M. F. 1940, “Ahmedi”, İslam Ansiklopedisi, I-XIII, 88.
 • NAZLI İ. 1996, Bir Zamanlar Kütahya, Ünivesite Kitabevi Yayınları, Kütahya.
 • ÖZTUNA Y. 1965, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi 3. Cilt, Hayat Kitapları, İstanbul.
 • SAYILI A. 1948, “Vâcidiye Medresesi, Kütahya’da Bir Ortaçağ Türk Rasathanesi” Belleten, XII/47, Ankara.
 • SAYILI A. 1948, “Bir Kütahya Hastahanesi” Belleten, Cilt:12, syf. 679-680, Ankara.
 • SEHİ BEG, Heşt Bihişt, Haz: Halûk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey, Yayın Yılı: 2017 ISBN: 978-975-17-3933-9 Ana Yayın Numarası: 3510 / Kültür Eserleri Dizisi – 527 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • SEHİ BEG, Heşt-Behişt, Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü’nde 3544 Numarayla Kayıtlı Olan Eser (1538), İstanbul.
 • TİMURTAŞ F.K. 1997, Şeyhi ” İslam Ansiklopedisi 11MEB, 1997: 474-479, Ankara.
 • UZUNÇARŞILI İ.H. 1995, Osmanlı Tarihi 1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • UZUNÇARŞILI İ.H. 1932, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul.
 • UZUNÇARŞILI İ.H. 2011, Hacı İvaz Paşa’ya Dair, Tarih Dergisi, 10 (14), 25-38, Ankara.